Samenwerking

YourGrowth en DromenOverHoop slaan de handen in elkaar.

Sinds november 2022 is er een samenwerking met het therapeutisch centrum ‘DomenOverHoop’.

Je kan mij dus ook daar in de praktijk terugvinden.

Heb jij nood aan therapie? Ik verwijs je graag door naar ‘DromenOverHoop’.

Zij werken vanuit een systemisch en contextueel kader, om zo hoopvolle verandering mogelijk te maken.

Het team richt zich tot zowel kinderen en jongeren als volwassenen. Iedere therapeut heeft zijn eigen expertise en ervaring. Daarnaast wordt er ook relatietherapie aangeboden.

Enkele thema’s waarvoor je bij hen terecht kan:

  • Angst, trauma, spanning
  • Echtscheidingsproblematiek
  • Ouderbegeleiding – opvoedingsondersteuning
  • Autismespectrumstoornis, ADHD